Accions

Obversió

De Wikisofia

Inferència immediata entre enunciats categòrics que permet obtenir un enunciat equivalent canviant la qualitat de l'enunciat i negant el predicat. Totes les obversiones són enunciats equivalents als originals.

Exemple ↓

Així, l'obversa de «Tots els diputats són triats» és «Cap diputat no és triat»; la de «Cap senador és vitalici» és «Tots els senadors no són vitalicis»; la de «Algun diputat és comprensible» és «Algun diputat no és incomprensible», i la de «Alguns diputats no són casats», és «Alguns diputats són no-casats».