Accions

Neocriticisme

De Wikisofia

Terme que, d'una banda, designa el moviment de «volta a Kant» desenvolupat per diverses escoles (com les de Baden o la de Marburg), denominat també neokantisme i, d'altra banda, la filosofia de Cournot, Renouvier, Hamelin i L. Brunschvicg.

Vegeu escola de Baden i escola de Marburg.