Accions

Marburg, escola de

De Wikisofia

Una de les dues escoles filosòfiques –l'altra és l'escola de Baden– que protagonitzen la «volta a Kant» en el si del neokantisme. S'interessa sobretot per la fonamentació a priori de la ciència en general, com és el cas del fundador de l'escola, Hermann Cohen, en La teoria de Kant de l'experiència pura (1871), o de les ciències no només exactes sinó també de la psicologia, l'ètica i l'estètica, com en Paul Natorp, Els fonaments lògics de les ciències exactes (1910), o del llenguatge, com en Ernst Cassirer, La filosofia de les formes simbòliques (1923, 1925, 1929).