Accions

Negació de l'antecedent

De Wikisofia

La fal·làcia deductiva i formal que es comet quan, en un raonament (invàlid) se segueix el següent esquema:

186.png

Per exemple:

E186-1.png

On veiem que, a pesar que premisses i conclusió són totes veritables,el raonament és invàlid, ja que admet el contraexemple següent:

S'ha produït un error en crear la miniatura: Fitxer inexistent