Accions

Molinisme

De Wikisofia

Luis de Molina

Doctrina del jesuïta espanyol, Luis de Molina (1535-1600), professor a Coïmbra i Évora (Portugal), que defensa en la seva obra Liberi Arbitrii cum Gratiae des, Divina Prescientia, Providentia, Praedestinatione et Reprobatione Concòrdia [Concòrdia del lliure albir amb els dons de la gràcia, la presciència, providència, predestinació i reprovació divines] (1588), que el coneixement previ i infal·lible que Déu té de tots els actes humans no predetermina l'acció i la voluntat humanes. El nucli de la qüestió és l'anomenada «ciència mitjana» per part de Déu, és a dir, el coneixement que Déu té, no ja del determinat a l'existència en el passat, present o futur, ni del merament possible però que no ha existit ni existirà, sinó dels futurs contingents lliures: Déu preveu des de tota l'eternitat la decisió humana i, acceptada aquesta decisió, decreta la gràcia necessària (gratia congrua) i l'existència de tot el necessari perquè l'home la dugui a terme.

Altres cèlebres escolàstics, com el cardenal Bellarmino i Suárez van sostenir la mateixa tesi.


Enllaços:

University of Notre Dame

University of Notre Dame

University of Notre Dame