Accions

Lògica simbòlica

De Wikisofia


La lògica moderna que, mitjançant el simbolisme lògic, o mitjançant un llenguatge formal, s'ocupa de la forma lògica dels enunciats i les seves relacions, és a dir, els raonaments.