Accions

Lògica cuantificacional

De Wikisofia

Lògica que tracta del càlcul o la deducció mitjançant cuantores o quantificadors, és a dir, símbols formals amb què es caracteritza als enunciats universals (generalitzador) o particulars (particularitzador). També es diu lògica de predicats, o de termes.

Vegeu sil·logística.