Accions

Itàlics

De Wikisofia

Nom amb el qual són coneguts aquells filòsofs que, juntament amb els jònics formen el conjunt dels presocràtics. Són anomenats itàlics perquè van desenvolupar la seva activitat en l'anomenada Magna Grècia, en l'ésser de l'actual península italiana. No obstant això, a més del criteri geogràfic, solen agrupar-se pel fet de mantenir certs punts de contacte en les seves línies de pensament, especialment diferenciat dels primers filòsofs jonis de l'escola de Milet. Segons Diògenes Laerci són jònics: Pitàgores, Xenòfanes de Colofó, Parmènides d'Elea i el seu deixeble Zenó d'Elea, i els atomistes Leucip i Demòcrit. Empèdocles d'Agrigent i potser Anaxàgores també podrien haver estat considerats itàlics. És una denominació genèrica poc rigorosa.