Accions

Intenció

De Wikisofia

(del llatí intentio, acció de tendir a, esforç cap a un fi)

Acte mental amb el qual es projecta fer una cosa. Suposa la representació mental del fi o objectiu de l'acció i la voluntat de posar-ho en pràctica. En l'Escolàstica, la intentio és la representació mental d'una cosa. D'aquest sentit prové intencionalitat.