Accions

Inducció, el nou problema de la

De Wikisofia

El problema de la inducció tal com la planteja sobretot Nelson Goodman, que posa l'accent no en com es justifica racionalment la nostra confiança en què el futur serà semblant al passat, sinó en què ens fonamentem per a esperar que el futur confirmi precisament determinades prediccions i no altres.

La paradoxa de Goodman amb la qual es planteja aquest problema és coneguda també com una de les paradoxes de la confirmació (veg. citació).