Accions

Indiscernibles, principi de la identitat dels

De Wikisofia

(del llatí indiscernibilis, no separable, indistinguible)

Principi sostingut per Leibniz que nega que dues coses puguin tenir totes les seves característiques iguals i al mateix temps ser numèricament diferents. Serien numèricament diferents si ocupessin una posició espaciotemporal diferent. Per tant, dues coses absolutament iguals, això és indiscernibles, són idèntiques i són la mateixa cosa. De vegades aquest principi s'enuncia simplement com la llei de Leibniz: si dues coses comparteixen totes les seves característiques, són idèntiques (vegeu la citació). A aquest principi se li atribueix un origen estoic.

Sembla que Leibniz aplica aquest principi al que ell considera metafísic com és la substància, o la mònada. En l'àmbit, no obstant això, de l'extens o el quantitatiu, que per a ell és purament fenomènic, admet la distinció numèrica de les coses.