Accions

Indiscernibles

De Wikisofia

 O indiferenciables: aquelles coses que, pel fet de ser absolutament iguals, no poden diferenciar-se en res. Dos o més coses, x, y, són indiscernibles si comparteixen totes les seves característiques, incloses les d'ocupar el mateix lloc, és a dir, si totes les característiques de x són també característiques de y, raó per la qual x = y. Vegeu principi de la identitat dels indiscernibles.