Accions

Indefinit

De Wikisofia

El que manca de límits definits. Terme vague que normalment s'aplica a l'espai o al temps, quan es consideren il·limitats. Per a Descartes l'infinit és Déu, mentre que l'espai o la matèria extensa són indefinits (veg. text de Bruno). Per la cosmologia actual l'univers és il·limitat, encara que finit.