Accions

Idees factícies

De Wikisofia

Una de les classes d'idees, segons Descartes,que les defineix com aquellasrepresentaciones mentals que deuen la seva existència només a la construcció de la ment; són les que percebem com a ficcions de la ment i no es refereixen a res exterior. Si s'afegeix la interpretació de Leibniz,idea factícia o construïda és també aquella que la ment pot construir raonant, com per exemple, diu, la idea de «sol», que construeixen les teories astronòmiques.


Vegeu també:

Idees innates

Idees adventícies