Accions

Idealitzacions

De Wikisofia

Recurs de les ciències que, per a la formulació de determinades lleis o la descripció de certs experiments mentals, addueixen situacions o casos ideals que no es troben al món físic. Per exemple, el desplaçament dels cossos sobre plans sense fricció o la caiguda dels mateixos en el buit, en les lleis del moviment de Galileu.