Accions

Icona

De Wikisofia

(del grec ,ἰκων, eikon, imatge)

Segons la classificació de Ch. S. Peirce, tipus de signe que funciona en virtut de la semblança existent entre la representació sígnica i el representat. En la icona es manifesta una relació metafòrica o de semblança, però precisament aquesta semblança crea ambivalència perquè pot ser més forta o més feble; si la semblança és forta, com en el cas d'una fotografia, el signe funciona al marge de tota convenció prèvia; si la semblança és feble, com ocorre en la majoria dels casos, les icones han de passar per un procés de convencionalització; no són vàlids per a tots els membres de l'espècie humana sinó solament per als membres de la comunitat que ha acordat atribuir-los un significat concret.