Accions

Homomorfisme

De Wikisofia


Un sistema és homomorf a un altre si a cada element i a cada relació entre elements del primer correspon un element i una relació entre elements del segon, però no al revés. Entre sistemes homomorfs hi ha semblança d'estructura, però no identitat.

Vegeu model.