Accions

Homologia

De Wikisofia

(del grec Ò:@Ã@H, homoios, semblant, i λόγος, logos, concepte)

En biologia s'utilitza aquest terme per a designar la semblança morfològica entre éssers vius deguda a un ancestre comú. És un concepte evolutiu que s'aplica al homo sapiens. Es diferencia de l'analogia en el fet que aquesta es refereix a la semblança de funcions entre diferents òrgans.

Vegeu isomorfisme.