Accions

Gnoseològic

De Wikisofia

Relatiu a la teoria del coneixement, és a dir, a la possibilitat, origen, naturalesa i justificació del coneixement, especialment en el seu sentit clàssic i tradicional. El seu equivalent, parlant del coneixement científic, és epistemològic.