Accions

Epistemològic

De Wikisofia

Relatiu als problemes que es plantegen en teoria del coneixement aplicada al coneixement científic, dels quals tracta pròpiament l'epistemologia i també la filosofia de la ciència.