Accions

Formalisme ètic

De WikisofiaSistema d'ètica que, en principi, no s'interessa ni per les finalitats ni per les conseqüències dels actes morals (no és teleològic), sinó que funda la moralitat d'un acte en el fet moral que es percep la seva obligació (és deontològic). La moral de Kant, per a qui l'únic motiu d'actuació moral és la voluntat bona, aquella que es decideix a obrar per força de l'imperatiu categòric, o simplement per deure, és una ètica formal clàssica; l'ètica de R.M. Hare, per a qui moral és només aquella acció que s'ajusta a la prescriptividad i a la possibilitat d'universalització, és a dir, que es realitza només perquè està manada i perquè és una conducta que pot universalitzar-se, és un exemple de formalisme (mitigat) ètic actual.