Accions

Forces productives

De Wikisofia

El concepte de forces productives (Produktivkräfte) designa el conjunt dels mitjans de producció i de la força de treball, és a dir, la capacitat real de producció dels éssers humans. Per tant, engloba el treball realitzat pels individus, la ciència i la tècnica aplicada o aplicable a la producció, i els sistemes d'organització del procés del treball. Ha de distingir-se dels mitjans de producció (recursos que es disposa per a produir) i de les relacions de producció (Produktionsverhältnisse). El conjunt d'aquests conceptes, juntament amb el concepte global de mode de producció i de superestructura, forma el nucli teòric sobre el qual es fonamenta la concepció del materialisme històric de Marx i Engels. En el desenvolupament històric, les forces productives entren en contradicció amb les relacions de producció, i això origina l'aparició dels períodes de revolució social (veg. text de Marx).

Vegeu també: marxisme.