Accions

Força de treball

De Wikisofia

En terminologia marxista, la força productiva del treballador, que pertany a aquest com a manifestació vital seva, però que, quan assalariat, ven com a mercaderia al capital. El seu valor ho determina la quantitat de treball necessari per al seu manteniment i/o reproducció.