Accions

Fal·libilisme

De Wikisofia

Actitud epistemològica que dóna per descomptat que l'home només pot aconseguir un coneixement provisional i insegur de la naturalesa. El falibilista sosté que en cap matèria estem a resguard de l'error.

S'atribueix a Ch. S. Peirce una postura semblant consistent a sostenir que no és necessari que les nostres creences siguin certes; n'hi ha prou que siguin probables, si és que no volem caure en l'escepticisme en moltes matèries.