Accions

Probable

De Wikisofia


El que succeeix amb freqüència,el versemblant, el més creïble, amb la connotació de «possible» i, normalment, de «més segur que ocorri que el seu contrari». La noció de probabilitat posseeix un notable interès filosòfic, puix que es relaciona, sobretot, amb la teoria de la inducció (vegeu el text).