Accions

Explicació històrica

De Wikisofia

Tipus d'explicació de fets històrics en el qual l'explanans intenta ser una exposició de les accions intencionals, o de la intencionalitat, dels agents humans (veg. exemple).