Accions

Explicació genètica

De Wikisofia


Tipus d'explicació en la qual l'explanans descriu la manera com ha evolucionat, a partir d'una situació anterior, allò que es vol explicar (explanandum;).

(Veg. exemple ↓)
Per què la llengua anglesa actual té tantes paraules d'origen llatí?... en aquest exemple, la pregunta «per què?», a diferència de les preguntes anteriors, tàcitament demana una explicació sobre com s'ha desenvolupat determinat sistema fins a adquirir la seva forma actual.
E. Nagel, La estructura de la ciencia, Paidós, Buenos Aires 1981, p. 31.
veg. exemple