Accions

Explicació genètica

De Wikisofia


Tipus d'explicació que l'explanans descriu la manera com ha evolucionat, a partir d'una situació anterior, allò que es vol explicar (explanandum; veg. exemple).