Accions

Recurs

Cita E. Nagel

De Wikisofia

Per què la llengua anglesa actual té tantes paraules d'origen llatí?... en aquest exemple, la pregunta «per què?», a diferència de les preguntes anteriors, tàcitament demana una explicació sobre com s'ha desenvolupat determinat sistema fins a adquirir la seva forma actual.

E. Nagel, La estructura de la ciencia, Paidós, Buenos Aires 1981, p. 31.

Original en castellà

¿Por qué la lengua inglesa actual tiene tantas palabras de origen latino?... en este ejemplo, la pregunta «¿por qué?», a diferencia de las preguntas anteriores, tácitamente pide una explicación acerca de cómo se ha desarrollado determinado sistema hasta adquirir su forma actual.