Accions

Essencial

De Wikisofia

Que pertany o es refereix a l'essència, entesa, no en la mesura en què s'oposa a existència, sinó com a conjunt de «característiques definitòries», a saber, aquelles que entren en la definició d'un concepte i que es distingeixen de les accidentals. Per exemple: li és essencial a l'home estar dotat de raó, mentre que li és accidental ser filòsof.