Accions

Epiquerema

De Wikisofia

(del grec έπιχέιρημα, epikhéirema, atac)

Sil·logisme en el qual una o ambdues premisses apareixen com la conclusió d'un raonament anterior, en el qual es recolzen.

Exemple:

Cap científic marxista valora justament l'assoliment d'Euclides perquè li disgusta el seu rerefons sociològic.
El professor H és un científic marxista.
Per tant, el professor H no valora justament l'assoliment d'Euclides.
__________________________________________________________________
L.S. Stebbing, Introducció a la lògica moderna, FCE, Mèxic 1969, p. 103.