Accions

Epifenòmen

De Wikisofia

 (del grec ἐπι-φαινόμενον, epi- entorn de, i phainómenon, fenomen, allò que apareix)

Fenomen afegit a un altre, de la presència del qual depèn. És, per tant, un fenomen «secundari» –addicional–, que manca de causalitat pròpia, respecte d'un altre primari posseïdor d'activitat pròpia. S'utilitza normalment en les discussions sobre la relació ment/cos.

Vegeu epifenomenalisme.