Accions

Economicisme

De Wikisofia


Interpretació reduccionista de la societat i dels seus principals fenòmens, que tendeix a accentuar la importància dels aspectes econòmics de la societat o de la base econòmica de les seves estructures socials, concedint poca influència i escassa autonomia a altres factors independents i rellevants, com són la ideologia, la forma d'estat, l'activitat i llibertat humanes, etc.