Accions

Duhem-Quine, tesi de

De Wikisofia

Es coneix amb aquest nom a l'afirmació que, des d'un punt de vista de la lògica (vegeu la citació), una hipòtesi o una teoria soles mai poden sotmetre's a contrastació, sinó que cal tenir en compte més aviat cossos de teories o conjunts teòrics amplis. La idea inicial procedent de Pierre Duhem la va modificar W.V.O. Quine en un article, de 1951, Dos dogmes de l'empirisme. Aquesta tesi s'interpreta com a impossibilitat que puguin fer-se experiments crucials per a decidir entre la veritat de dues hipòtesis rivals, o com la impossibilitat, en la contrastació d'hipòtesi, de declarar falsa una d'elles introduint els ajustos necessaris, o les hipòtesis ad hoc convenients, per a carregar sobre ells la fallada de la teoria (vegeu la citació). [1]


  1. Els nostres enunciats sobre el món extern se sotmeten com a cos total al tribunal de l'experiència sensible, i no individualment.
    W.V.O. Quine, Desde un punto de vista lógico, Ariel, Barcelona 1962, p. 75.