Accions

Recurs

Cita Quine 4

De Wikisofia

Els nostres enunciats sobre el món extern se sotmeten com a cos total al tribunal de l'experiència sensible, i no individualment.

W.V.O. Quine, Desde un punto de vista lógico, Ariel, Barcelona 1962, p. 75.

Original en castellà

Nuestros enunciados acerca del mundo externo se someten como cuerpo total al tribunal de la experiencia sensible, y no individualmente.