Accions

Discerniment

De Wikisofia

(del llatí discernere, separar, diferenciar)

Capacitat de diferenciar el sentit que poden tenir diversos enunciats, situacions o coses, amb la finalitat de saber valorar-los o avaluar-los convenientment. El criteri ajuda a destriar.

Veg. Sindèresi.