Accions

Diferència, principi de la

De Wikisofia


El segon dels principis de la justícia, entesa com a equitat o imparcialitat, segons John Rawls (veg. text).