Accions

Definició recursiva

De Wikisofia


Definició en la qual, per a construir el definiens es recorre a la propietat d'aplicar repetides vegades una operació ja aplicada (veg. exemple).