Accions

Creure i saber

De Wikisofia

Oposició rellevant en teoria del coneixement que permet reconèixer les propietats característiques de saber i de creença i interpretar el primer en funció de la segona. Podem creure sense saber, però no podem saber sense creure, de manera que, quan sabem, també creiem. La creença és un element subjectiu del conèixer, i podem creure sense raons o sense estar justificats a això, mentre que saber implica creure i tenir raons per a fer-ho (veg. text).