Accions

Credo ut intelligam

De Wikisofia

«Crec per a entendre», frase de sant Anselm de Canterbury (1033-1109), que resumeix la postura clàssica de la primera Escolàstica davant el problema de la relació entre raó i fe, tal com apareix sobretot en els textos d'Agustí d'Hipona (veg. citació) i Anselm (veg. citació). Aquesta formulació, que dóna una primacia clara a la fe per sobre de la raó, s'atenua amb altres formulacions, més febles, en què el coneixement apareix com una preparació per a la fe o una exigència d'aquesta (veg. citació): «la fe que busca entendre». Aquesta última frase de sant Anselm (Fides quaerens intellectum) expressa bastant adequadament l'actitud general de tota l'Escolàstica: comprendre i justificar la fe.