Accions

Corroboració

De Wikisofia


Teoria que desenvolupa Karl R. Popper en sostenir, en defensa del deductivisme, o falsacionisme, que una teoria o hipòtesi que resisteix tota classe de proves rigoroses i aguanta la confrontació amb altres teories, sortint indemne de la contrastació, demostra el seu tremp, demostra que és apta per a sobreviure, o bé està corroborada. Des de la perspectiva del falsacionisme, una teoria no pot ser verificada, però pot ser corroborada.

La corroboració assenyala el grau de resistència d'una teoria o hipòtesi als successius intents de falsarla. Es relaciona directament amb la falsabilitat i amb la versemblança (vegeu el text).