Accions

Corpus hipocraticum

De Wikisofia

Col·lecció d'obres sobre medicina, composta per uns 60 títols, entre els quals està el que conté el jurament hipocrático, pertanyents a l'escola hipocràtica, fundada per Hipòcrates de Cos (probablement 460-370 aC), i escrites pel mateix Hipòcrates, el seu gendre Polibio i altres autors de l'escola mèdica de Cos, durant els segles V i IV.