Accions

Cognitivisme

De Wikisofia

Nucli doctrinal de les denominades ciències cognitives, especialment, la psicologia cognitiva i la intel·ligència artificial, que interpreta que el coneixement humà és fonamentalment recepció d'informació. En expressió d'Ulric Neisser, que en 1967 publica Cognitive psychology,considerat el manual fundacional de la psicologia cognitiva,els fenòmens psíquics de la memòria, la percepció, el pensament, el llenguatge i similars han d'entendre's segons el model d'un «processament humà d'informació» (human information processing).

En general, pel cognitivisme, els processos mentals són com a programes de computadors, encara que molt més complexos.