Accions

Cientisme

De Wikisofia

Cientisme o cientifisme

Equival de vegades a positivisme. En un sentit pejoratiu, es refereix a una imitació servil de l'estil i mètodes propis de les ciències de la naturalesa, feta en l'àmbit de les ciències humanes; com si a aquestes se'ls exigís aquest servilisme, sota pena de no ser científiques. L'aspecte de científica, o la submissió a la temàtica científica, se li exigeix especialment, en aquest context, a la filosofia.