Accions

Categoria social

De Wikisofia


Classificació de persones o individus que comparteixen alguna característica comuna, però que no produeix consciència d'identitat de grup ni interacció. Són, per exemple, categories socials les dones, els adolescents, els militars, els professors, els metges, els clergues, els mariners, etc. que d'alguna manera podem diferenciar dins de la societat, després d'adoptar algun criteri, però que de cap manera constitueixen un grup. És essencial a un grup, a més de les característiques comunes, la identitat i la interacció. Quan, en establir un criteri de classificació es té en compte el status, el rang o posició que un individu ocupa en la societat, és a dir, quan intervenen la superioritat o inferioritat social (que apareix en els ingressos, el prestigi de la professió o l'educació), llavors les categories mostren també l'estratificació social.