Accions

Calculatores

De Wikisofia

Merton College Chapel

Filòsofs medievals escolàstics del Merton College de la universitat d'Oxford, que apliquen a la física el raonament matemàtic. Són de tendència filosòfica oposada als nominalistes, procedeixen dels lògics que discutien sophismata, és a dir, problemes lògic-gramaticals imaginatius, i creuen que és especulativament útil utilitzar raonaments imaginaris en física.

Els autors més coneguts són: Thomas Bradwardine, que escriu Proporcions de les velocitats; Guillem Heytesbury (mort cap a 1380), que escriu notables Sophismata i que, juntament amb els dos següents, demostra la «llei de la velocitat mitjana» (1335-1340); Ricardo Swineshead o Suisseth amb el seu Liber Calculationum (ca. 1340-1355); Joan Dumbleton, que escriu Summa logicae et philosophiae naturalis (ca. 1338-1348); Roger Swineshead, autor de Moviments dels animals; yWalter Burley o Burleigh (1275-1343), que escriu, entre altres obres, De primer et ultimo instanti.