Accions

Axiomàtica

De Wikisofia

Teoria dels sistemes axiomàtics. Es divideix en antiga i moderna. La primera té en compte el contingut dels axiomes, i la moderna només el seu aspecte formal. L'axiomàtica moderna neix amb la idea de prescindir del sentit, o contingut, dels conceptes utilitzats, en aquest cas, dels conceptes geomètrics, ja que les primeres axiomàtiques modernes tracten de la geometria, per a considerar només l'aspecte de la deducció, o relació deductiva, per a poder ser prou rigoroses: l'axiomàtica és el sistema deductiu per excel·lència (veg. text).