Accions

Autor

Anthony Ashley Cooper

De Wikisofia

Shaftesbury2.jpg

Avís: El títol a mostrar «Anthony Ashley Cooper» sobreescriu l'anterior títol a mostrar «Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper, comte de».

(Anthony Ashley Cooper, comte de Shaftesbury)

Filòsof anglès, nascut a Londres, de l'educació del qual s'havia encarregat, encara que indirectament, John Locke. Membre del Parlament anglès pel partit whig i, posteriorment, després d'heretar el comtat de Shaftesbury, membre de la Cambra dels Lords. Defensor de l'autonomia de la moral respecte de la religió i la política, posa el seu fonament en el «sentiment moral», teoria ètica de la qual és considerat l'iniciador i el primer a usar l'expressió, i que influirà de forma directa en Hume. El sentiment moral és d'una naturalesa semblant al sentiment estètic, a la investigació del qual va dedicar les seves últimes obres; tots dos sentiments tenen a veure amb l'harmonia general de la persona amb si mateixa.

Les seves obres, Investigació sobre virtut i mèrit (1699), Carta sobre l'entusiasme (1708), Sentit comú. Assaig sobre la llibertat d'enginy i l'humor (1709), i unes altres, es van publicar en 1711 amb el títol general de Characteristics of Men, Manners, Opinions, Times [Característiques d'homes, maneres, opinions, temps].

Shaftesbutygermans.jpg