Accions

Autor

Roscelin

De Wikisofia

CatedralChartres.jpg

Filòsof i teòleg escolàstic francès, nascut a Compiègne. Mestre d'Abelard i iniciador, en la disputa dels universals, de la postura denominada nominalisme, directament oposada al realisme. Segons el nominalisme –precisarà després Abelard–, a l'universal, o idea universal, no li correspon una altra realitat que la dels individus a què s'aplica: «humanitat», «home» no tenen més realitat que la dels individus als quals anomenem «home» i la de l'emissió fonètica (en llatí, flatus vocis) amb què es pronuncia el nom (nomen). Els universals són, per tant, noms. Roscelin va destacar el valor de l'universal com a «emissió de veu».

Va aplicar aquesta teoria a qüestions teològiques, com la Trinitat, sonant la seva afirmació com si digués que hi ha tres déus. El concili de Soissons li va obligar a abjurar del que va considerar el seu error.


Imatge: catedral de Chartres, on Roscelin va estar destinat uns anys