Accions

Autor

Pere Llombard

De Wikisofia

Figura autor.png

Filòsof escolàstic italià i bisbe de París. És considerat l'iniciador de la teologia sistemàtica per haver redactat Quatre llibres de les Sentències, on recollia les opinions dels pares de l'Església sobre quatre temes relacionats sistemàticament: la Trinitat, la creació, l'encarnació i l'Esperit sant, i els sagraments. A partir d'aquesta distribució sistematitzada i de la forma dialèctica d'argumentar desenvolupada per Pere Abelard en el seu Sic et non [Sí i no], va sorgir el denominat mètode escolàstic. En la qüestió dels universals, va adoptar més aviat una postura realista.