Accions

Autor

Carl von Linné

De Wikisofia

Linné2.jpeg

Avís: El títol a mostrar «Carl von Linné» sobreescriu l'anterior títol a mostrar «Linneo, Carl von».

(Carl Von Linné, en llatí Carolus Linnaeus)

Carl Von Linné (o Carolus Linnaeus en versió latinizada), també és conegut com a Linneu, que és el nom catalanitzat. Botànic i naturalista suec. La importància de la seva obra radica en la creació dels criteris taxonòmics i classificatoris dels éssers vius, i en la creació de la moderna nomenclatura de classificació d'aquests. Va dividir el regne animal en sis grans classes: mamífers, ocells, amfibis, peixos, insectes i cucs, i va crear la classificació binària per la qual cada organisme és catalogat atenent al gènere i a l'espècie.

Aquests criteris els exposa en la seva obra Systema Naturae (1735, 10a ed. 1758). Paradoxalment, Linné que, com Cuvier, defensava les tesis fixistes oposades a l'evolucionisme, amb la seva obra classificatòria va donar arguments als seus adversaris:Buffon, Lamarck, Geofroy Saint-Hilaire, Darwin, etc. A més va escriure una notable Filosofia botànica (1751).

Vegeu biologia.